Inkubator
29 maja, 2020
Dom EPB_20
3 marca, 2016
 

Nowa przestrzeń, nowa funkcja. Efekt analizy relacji i kontekstu miejsca.

 

Pierwotny projekt zagospodarowania terenu zaproponowany przez Stanisława Fijałkowskiego przewidywał oddzielenie komunikacji przeznaczonej dla studentów od przestrzeni ogólno dostępnych. Ten pomysł miały realizować kładki piesze zbudowane ponad chodnikami i ulicami miasta, łączące ze sobą główne budynki uniwersytetu takie jak Rektorat, Bibliotekę a także "Chatkę Żaka"- Studencki dom kultury. Niestety ten koncept nigdy nie został zrealizowany w pełni, a częściowa budowa kładek jedynie nad ulicami nie przyniosła zamierzonego efektu. Studenci oraz procownicy naukowi rzadko korzystali ze wspomnianych przejść w związku z tym ukłąd komunikacyjny przy rektoracie trzeba było po latach przeanalizować na nowo i zaproponować rozwiązania dopasowane do bieżącej sytuacji
W efekcie na terenie przy rektoracie pojawiły się trzy nowe elementy przestrzenne:
1. "Witacz"- wieża informacyjna przy wjeździe na teren Placu im. Marii Curie- Skłodowskiej
2. Zadaszenie istniejącego wejścia w miejscu rozebranej kładki pieszej łączącej Rektorat z Biblioteką
3. Przestrzeń dla studentów z ławkami płynnie łącząca poziomy terenu przy wejściu do Rektoratu z placem Marii Curie-Skłodowskiej

Witacz zaprojektowaliśmy jako rzeźbiarską formę wykonaną z betonu architektonicznego nawiązującą stylistyką i proporcjami do wertykalnych kierunków znajdujących się w sąsiadującej zabudowie


Przy wejściu do budynku wyzwanie stanowił bardzo niski sufit którefo fizycznie nie mogliśmy się pozbyć ani podnieść. Rozwiązaniem okazało się lustro które zamontowaliśmy na całej powierzchni zadaszenia. ten zabiegł optycznie podwoił nam wysokość przed wejściem do rektoratu a tym samym dopasował się do rangi wejścia jak i całego budynku.
Teren przed rektoratem pierwotnie znajdował się na wysokości wejścia do budynku i oddzielony był od głównego placu przed obiektem za pomocą wysokiego na kilka metrów muru oporowego.
Zaprojektowana przez nasz nowa przestrzeń schodzi tarasowo w kierunku placu uwalniając komunikację z każdego miejsca w okolicy w kierunku prowadzącym do wejść głównych w budynku. Układ tarasów rozmieszczono na siatce kwadratów a rozmieszczenie łąwek i ich kolorystyka bezpośrednio nawiązują do głównego logo uczelni. Można je podziwiać z najwyższych pięter wszystkich okolicznych budynków Kampusu.